Jak probíhá svatební obřad

Kdo jde první? Kam posadit rodiče? Co s prstýnky?
Předobřadní formality
Část svatebních hostů přichází pouze na obřad. Většinou se jedná o spolupracovníky nebo kolegy z práce, vzdálenější příbuzné nebo prostě jen přátele, kteří nemohou dorazit na odpolední část svatby. Každopádně počítejte milí novomanželé s tím, že na svatebním obřadu bude přítomno o dost víc lidí, než je na svatbu pozváno. Většina slavnostních síní počítá s poměrně velkým počtem svatebčanů, venkovní obřady bývávají ale méně flexibilní co do počtu židlí. Po příjezdu svatební kolony a vystoupení hostů je dobré, když se novomanželé zajdou s novými hosty přivítat, prohodit s nimi pár vlídných slov. Svědkům to navíc umožní, aby vyhledali matrikářku a domluvili se na dalším postupu. Ve většině případů si matrikářka vyžádá doklady a prstýnky a bude chtít mluvit s novomanžely a svědky, aby jim upřesnila průběh samotného obřadu.
Pokud se svatba koná v kostele, je průběh v podstatě obdobný. Snad je s výjimkou, že na průběhu svatebního obřadu se s vámi příjde domluvit buď přímo oddávající kněz, případně některý z jeho pomocníků. Matrikářka či oddávající kněz také seznámí svatební hosty s průběhem svatebního obřadu. V podstatě se vyskytují dva možné scénáře. Buď se svatební hosté rovnou usadí v obřadní síni, nebo vytvoří špalír, kterým přichází ženich s nevěstou. V každém případě se moc přimlouvám, aby se co nejvíc svatebních hostů usadilo v přední části obřadní síně, na výsledných fotkách jsou neobsazené první řady smutnou podívanou.
Obřad
Obřad zahajuje ženich v doprovodu své maminky příchodem do obřadní síně. Mamince, jako ženě náleží místo po pravém boku ženicha, což ostatně platí pro všechny formální příchody. Poté, co ženich s maminkou dojde před oddávající pult či bránu, maminka usedá na ženichovu stranu. Další do obřadní síně vstupují svědkové. Tady je řazení velmi jednoduché, svědkyně či svědek ženicha se staví na jeho stranu a svědkyně či svědek nevěsty na stranu nevěsty. Poslední do obřadní síně vchází nevěsta v doprovodu svého tatínka. I zde platí, že nevěsta zaujímá čestné místo po pravém boku muže. Když tatínek bezpečně předá svou dceru ženichovi, usedá na stranu nevěsty. Všechny tyto příchody jsou podkresleny svatebním pochodem, jehož podobu si novomanželé určitě už dávno domluvili s obřadní síní. Posledním, kdo do obřadní síně či kostela vstupuje je oddávající. Ten je všem přítomný hostům představen matrikářkou a oddávajícímu jsou představeni snoubenci a jejich svědkové. Matrikářka také oddávajícího seznámí s tím, jak se snoubenci dohodli o používání společného příjmení a také jej ujistí, že navzájem znají svůj zdravotní stav a dohodli se o uspořádáním majetkových záležitostí.
Slova se teď ujímá oddávající, který pronese ke svatebním hostům řeč, zpravidla sestávající ze dvou částí. V první obvykle promluví o vztahu snoubenců a o tom, jak společná cesta životem přináší radostné i strastiplné okamžiky. V druhé části, se oddávající formálně zeptá snoubenců, zda dobrovolně vstupují ve svazek manželský. Milí snoubenci, odložte stranou nápad z legrace odpovědět ne. Je to bráno jako formální vyjádření nesouhlasu případně jako znevážení celého slavnostního obřadu a všichni oddávající jsou na to velmi hákliví. Legrace si jistě užijete dosytosti v jiných částech dne. Poté, co snoubenci stvrdí svou vůli vstoupit do svazku manželského svou kladnou odpovědí, jsou vyzváni k výměně prstýnků a prvním u polibku. Prsten nejdřív nasazuje ženich nevěstě a až pak nevěsta ženichovi. Prsten patří na levou stranu, tam, kde je srdce. Kde jinde také nosit společnou lásku 🙂 Na závěr přichází první novomanželské políbení. Za nás fotografy a kameramany vás novomanželé prosím, neupejpejte se. Letmý polibek nemusíme stihnout zachytit.
Gratulace svatebních hostů
Na většině svateb po prvním novomanželském polibku přichází přípitek, při kterém oddávající spolu s novomanžely, svědky a matrikářkou pozvednou číši k dlouhotrvajícímu manželství. Oddávající také jako první blahopřeje novomanželům. Ti se pak otáčí ke svatebním hostům a nastává radostné potřásání, objímání, líbání a přání. Je dobré mít k ruce svědka či svědkyni, aby novomanželům pomohli s darovanými květinami, blahopřáními a případnými svatebními dary. Nevěsty, není od věci mít po ruce i papírové kapesníky pro případ, že z vás opadne nervozita a vy se radostí dáte do pláče. Když už i poslední gratulující popřál novomanželům štěstí, trpělivost, lásku a další ingredience nutné pro život ve dvou, prochází novomanželé špalírem svatebních hostů. Často přitom na novomanžele hází okvětní lístky nebo rýži, která symbolizuje štěstí. V obou případech se prosím přesuňte do exteriéru, vybírat rýži z hustého koberce by nezvládla ani Popelka se svými holoubky.

Skupinová fotografie

Poslední částí v průběhu svatebního obřadu je focení velké skupiny svatebních hostů. Jak to zařídit, aby vše proběhlo hladce a nikdo z hostů na fotografii nechyběl? Tomu se věnuji v samostatném článku.

Další příspěvky v této sekci